Muzeum PGR


Idź do treści

Menu główne:

  • Strona główna
  • Aktualności
  • Historia Muzeum
  • Eksponaty


  • Historia PGR
  • Ciekawostki
  • Kontakt
  • Księga Gości


statystyka

HISTORIA PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH     Państwowe Gospodarstwo Rolne (w skrócie PGR) - forma socjalistycznej własności ziemskiej w Polsce w latach 1949-1991;
                                                                                               duże gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo.
     Państwowe Gospodarstwa Rolne zostały utworzone 1 stycznia 1949 z Państwowych Nieruchomości Ziemskich, Państwowych  Zakładów Hodowli Koni i Państwowych Zakładów Hodowli Roślin. - Zarządzenie z dn.29-03-1949r.
 Gospodarstwa takie tworzone były głównie na bazie wcześniejszych majątków ziemskich. Wiele takich gospodarstw powstało na  ziemiach odzyskanych. Niska efektywność pracy, nadmiernie rozbudowane świadczenia socjalne na rzecz pracowników oraz w wielu  przypadkach fatalne zarządzanie powodowały niewielką produktywność i deficyt pokrywany z dotacji państwowych. Po przejściu na  gospodarkę rynkową większość PGR-ów zbankrutowała lub została zamknięta niezależnie od osiąganych wyników ekonomicznych  decyzją rządu, a ich majątek został przejęty przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości  Rolnych), następnie przekształcona zmianę własności dzierżawę lub sprzedaż przedsiębiorstwa, utworzenie spółek pracowniczych.  Dokonano także sprzedaży części ziemi indywidualnym rolnikom. Część najsłabszych ziem pozostała niezagospodarowana przez
 kilka lat.
 Pod koniec lat 70-tych próbowano ratować PGR-y tworząc przy współpracy z ZSRR na terenie Polski dwa wzorcowe  gospodarstwa, które miały pokazać jak powinno się zarządzać oraz gospodarować by uzyskiwać doskonałe wyniki, przez co inne  PGR-y mogłyby się nauczyć i ratować przed upadkiem. Historia pokazuje jednak, że nic z tego jednak nie wyszło...

               Umowa między Rządem PRL a Rządem ZSRR o współpracy w utworzeniu na terytorium PRL dwóch wzorowych Państwowych Gospodarstw Rolnych z 14 VII 1978 roku           Umowa między Rządem PRL a Rządem ZSRR o współpracy w utworzeniu na terytorium PRL dwóch wzorowych Państwowych Gospodarstw Rolnych z 14 VII 1978 roku           Umowa między Rządem PRL a Rządem ZSRR o współpracy w utworzeniu na terytorium PRL dwóch wzorowych Państwowych Gospodarstw Rolnych z 14 VII 1978 roku           Umowa między Rządem PRL a Rządem ZSRR o współpracy w utworzeniu na terytorium PRL dwóch wzorowych Państwowych Gospodarstw Rolnych z 14 VII 1978 roku           Umowa między Rządem PRL a Rządem ZSRR o współpracy w utworzeniu na terytorium PRL dwóch wzorowych Państwowych Gospodarstw Rolnych z 14 VII 1978 roku

 Upadek PGR-ów pociągnął za sobą całą gamę problemów w regionach, w których były one jedynymi pracodawcami, po  restrukturyzacji nowi właściciele ograniczali znacznie zatrudnienie. PGR-y były bardzo często organizatorami życia społecznego
 i zapewniały zaspokojenie właściwie wszelkich potrzeb pracowników. Ich upadek spowodował często nieodwracalne szkody
 w strukturze lokalnych społeczności, które nie miały szans na przystosowanie się do nowej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej.  Dewastacji uległ także majątek - częściowo na skutek rozkradzenia, częściowo z powodu braku elementarnych zabezpieczeń.


 Zapraszamy do przeczytania tekstu Bartłomieja Kozłowskiego p.t. "Utworzenie Państwowych Gospodarstw Rolnych"


Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum w Bolegorzynie (Zachodniopomorskie) poświęconemu historii Państwowych Gospodarstw Rolnych Ostatnia aktualizacja: 16-09-2008

Powrót do treści | Wróć do menu głównego