Muzeum PGR


Idź do treści

Menu główne:

  • Strona główna
  • Aktualności
  • Historia Muzeum
  • Eksponaty


  • Historia PGR
  • Ciekawostki
  • Kontakt
  • Księga Gości

statystyka


Wieś Bolegorzyn położona jest w Otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego na trasie Nowe Worowo - Kluczewo.
Należy do gminy Ostrowice. Sołectwem stała się w roku 1998. Rolę sołtysa do dnia dzisiejszego pełni Bożena Kulicz.

Wieś popegeerowska z wszystkimi pozostałościami po byłym gospodarstwie: zabudowania gospodarskie, mieszkalne i najważniejszy budynek socjalny, który pełnił również rolę kulturalno-oświatową; mieściło sie w nim oprócz stołówki z pełnym zapleczem, przedszkole i świetlica z pełnym wyposażeniem audiowizualnym. Wraz z upadkiem PGR-u upadł i budynek socjalny.
W latach 90-tych, budynek miał być reaktywowany przez zakład krawiecki. Urząd Pracy wysłał ludzi na kursy, które trwały
dwa miesiące, w międzyczasie budynek zaczęto adoptować na cele tego zakładu. Pieniądze zostały przekazane przez urzędy
aby utworzyć stanowiska pracy, ale nie doszło nic do skutku. Dzierżawca zniknął wraz z pieniędzmi. Budynek zostawiony bezpańsko ulegał powolnej dewastacji.

Wraz z utworzeniem sołectwa, Rada Sołecka postanowiła zająć się budynkiem, nie dopuszczając obiektu do sprzedaży. Przez wiele lat walczono o każdą złotówkę, żeby przywrócić budynek do używalności, aby mieszkańcy mieli możliwość spotkania się
na różnego rodzaju imprezach, a młodzież do kulturalnego spędzania czasu. Przy pomocy pracowników gminy pisano projekt "Dziedzictwo kulturowe na wsi" do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Projekt został przyjęty, pieniądze wpłynęły
do kasy gminy i dzięki tym funduszom świetlica została wyremontowana.

W związku z powyzszym w imieniu własnym i Rady Sołeckiej wsi Bolegorzyn chciałabym złożyć gorące słowa podziękowania dla mieszkańców wsi za podtrzymanie na duchu i pomoc przy remoncie, za to, że wspólnymi siłami dopięliśmy
- aczkolwiek z wielkim trudem i po wielu wybojach - dopięliśmy celu. Zgodną pracą ludzie się bogacą - te słowa starego jak świat porzekadła stały się prawdziwe w naszym przypadku również. Można mnożyć przykłady współpracy, ale warto pamiętać: Zgoda buduje - niezgoda rujnuje.


Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum w Bolegorzynie (Zachodniopomorskie) poświęconemu historii Państwowych Gospodarstw Rolnych Ostatnia aktualizacja: 16-09-2008

Powrót do treści | Wróć do menu głównego